INSTAC_LOGO_SVG-01 8

ZASADY I WARUNKI

Zasady i warunki dostępu do niniejszego serwisu internetowego.
Dostęp do niniejszego serwisu internetowego oznacza akceptację podanych poniżej warunków.

Dostęp do serwisu internetowego i korzystanie z jego treści

INSTAC Sp. z o.o. (zwany dalej „INSTAC”) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności jakiejkolwiek natury z tytułu dostępu użytkowników do serwisu internetowego INSTAC i korzystania z jego treści. Użytkownicy pozostają w związku z tym odpowiedzialni za wszelkie naruszenia praw INSTAC, praw stron trzecich, lub inne naruszenia przepisów wynikających ze sposobu ich dostępu i korzystania z serwisu internetowego INSTAC. INSTAC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z uzyskaniem dostępu przez użytkowników do serwisu internetowego INSTAC.

Łącza do innych witryn/serwisów internetowych

Łącza do innych witryn/serwisów internetowych zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników, jednak bez żadnej odpowiedzialności jakiejkolwiek natury co do ich treści lub informacji. INSTAC nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość innych witryn/serwisów internetowych które są połączone z serwisem za pomocą linków (łączy), za które odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, teksty, fotografie, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich układ w tym serwisie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej INSTAC lub praw osób trzecich. Zabronione jest kopiowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Użytkownikom nie udziela się żadnej licencji lub innego upoważnienia w związku z publikacją tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym.

Ochrona znaków towarowych

Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, znaki towarowe reprezentowane w niniejszym serwisie internetowym stanowią własność INSTAC lub praw osób trzecich lub ich następców prawnych i zabronione jest ich kopiowanie, modyfikowane lub wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Użytkownikom nie udziela się żadnej licencji lub innego upoważnienia w związku z publikacją tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym.


Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym

Pomimo dołożenia wszelkich starań przy gromadzeniu i prezentowaniu informacji publikowane w niniejszym serwisie internetowym należy je traktować wyłącznie w charakterze informacyjnym, bez żadnych gwarancji co do ich dokładności, kompletności, terminowej aktualizacji, przydatności dla użytkownika ani ewentualnego wykorzystania przez użytkowników.

Wszystkie informacje zamieszczane w niniejszym serwisie internetowym mogą podlegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, według uznania INSTAC.

Wyraźnie wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność INSTAC za błędy, pominięcia lub brak aktualizacji danych w niniejszym serwisie internetowym.

Informacje o produktach INSTAC

INSTAC nie gwarantuje stałej dostępności na rynku wszystkich produktów prezentowanych w niniejszym serwisie internetowym.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookie”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

RODO w INSTAC

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Instac Sp. z o.o. informuje, iż:

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Instac sp. z o.o. ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno. 

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków wynikających ze świadczenia usług przez firmę Instac Sp. z o.o.

Odbiorca Pana/i danych osobowych
Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie osoby w Instac Sp. z o.o. posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych procesów związanych ze świadczeniem usług przez Instac Sp. z o.o.

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych(o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • bycia zapomnianym


Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w  biurze Instac sp. z o.o. pod adresem: Stara Iwiczna ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno
  • listownie Instac Sp. z o.o. na adres: Stara Iwiczna ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno


Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

nowe oblicze bezpieczeństwa

Już od ponad 20 lat dbamy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych Klientów. Chronimy ludzi i mienie, zapewniamy ciągłość biznesu. I wciąż się rozwijamy – zwiększamy kompetencje, wdrażamy nowe technologie, podnosimy efektywność. Pragniemy, aby nasz wizerunek odzwierciedlał nasz rozwój. Dlatego zmieniliśmy identyfikację wizualną i wprowadziliśmy nowe logo. To klarowny znak, że jesteśmy tak nowocześni, jak nasze technologie i tak ponadczasowi, jak sama idea bezpieczeństwa. A także bezpośredni
i bezkompromisowi.

To świetna okazja, by nas lepiej poznać.

nowe oblicze bezpieczeństwa

Już od ponad 20 lat dbamy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych Klientów. Chronimy ludzi i mienie, zapewniamy ciągłość biznesu. I wciąż się rozwijamy – zwiększamy kompetencje, wdrażamy nowe technologie, podnosimy efektywność. Pragniemy, aby nasz wizerunek odzwierciedlał nasz rozwój. Dlatego zmieniliśmy identyfikację wizualną i wprowadziliśmy nowe logo. To klarowny znak, że jesteśmy tak nowocześni, jak nasze technologie i tak ponadczasowi, jak sama idea bezpieczeństwa. A także bezpośredni
i bezkompromisowi.

To świetna okazja, by nas lepiej poznać.